โควิด-19 การล็อคดาวน์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน

Think Forward Center รายงานการศึกษาผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 และการล็อกดาวน์หลายครั้งที่ผ่านมาต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนชาวไทย

ดาวน์โหลด

 โควิด-19 การล็อคดาวน์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดทำและเผยแพร่โดย